Είστε εδώ

Αλαβέρα Ρούλα, «Τα σπαθιά», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 145-146