Είστε εδώ

Χ. Μ., «Αγνής Μ. Μιχαηλίδη, Λάρνακα, η παλιά Σκάλα-Ρήνας Κατσελλή, Κερύνεια, ιστορική λαογραφική έρευνα», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 184-185