Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Γ.Σ. Πατριαρχέα, Γη εν άθλοις. . . », Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 223-225 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1973), σ. 180-181