Είστε εδώ

Σαμουηλίδης Χρήστος, «Ιδού ο Νυμφίος. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 219-220 (Μάιος-Ιούνιος 1973), σ. 68-71