Είστε εδώ

Τζούβας Δημήτριος, «Έχασα, Κύριε, τα σημάδια σου», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 219-220 (Μάιος-Ιούνιος 1973), σ. 66-67