Είστε εδώ

Μουρέλος Γιώργος, «Γ. Θ. Βαφόπουλου, Σελίδες αυτοβιογραφίας, Τόμος Α΄», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 84-85