Είστε εδώ

Μιχαήλ Κ., «Τάκη Σινόπουλου, Η νύχτα και η αντίστιξη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 6, τχ. 68-69-70 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1960), σ. 327-329