Είστε εδώ

Δημάδης Κώστας, «Το πένθος του Σαββάτου», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 61-64