Είστε εδώ

Νικόπουλος Νάσος, «Εν σωτηρίῳ έτει 1453», Νέα Πορεία, τόμ. 17, τχ. 195-196 (Μάιος-Ιούνιος 1971), σ. 58-60