Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 188-190 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), σ. (εξώφυλλο)