Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κατερίνας Καριζώνη, Πρωτοβρόχια», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 148