Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γιάννη Καρατζόγλου, Ένα Καλοκαίρι», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 147-148