Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Ελευθερίας Αναγνωστάκη, Ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 147