Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γιώργου-Αιμίλιου Έδεν, Ελπίδες», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 184 (Ιούνιος 1970), σ. 146-147