Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1970, τεύχος 179-180

Παυλέας Σαράντος, «Ήμουν ένας άνθρωπος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 1

Μουρέλος Γιώργος, «Η ελεύθερη φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 2-19

Θράβαλος Γιώργος, «Αυτός. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 19

Γλέζος Πέτρος, «Ιδιοκτήτης διαμερίσματος», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 20-24

Πλαστήρας Κώστας, «Τέλειωσε το καλοκαίρι», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 24

Arnauld Antoine, Lancelot Claude, «Η γραμματική του Port-Royal», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 25-29

Δούκαρης Δημήτρης, «Ο Δον Κιχώτης, κάρβουνο του Πικάσσο», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 30

Τσουράκης Αχιλλέας, «Η νουβέλλα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 31-41

Ξεινός Γιώργος, «Χαρταετός», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 41

Ξεινός Γιώργος, «Νυχτερινή απουσία», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 41

Ξεινός Γιώργος, «Κλιμάκωση», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 41

Μπαγλάνης Βάγιος, «Γ. Θέμελη, Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών, το πρόβλημα της ερμηνείας, τόμος Β΄», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 42-44

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κρίτωνα Αθανασούλη, Ο άλλος της ωραίας μοναξιάς, μονόπρακτο-Το μικρό μου σύμπαν, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 44-48