Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Κρίτωνα Αθανασούλη, Ο άλλος της ωραίας μοναξιάς, μονόπρακτο-Το μικρό μου σύμπαν, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 44-48