Είστε εδώ

Δούκαρης Δημήτρης, «Ο Δον Κιχώτης, κάρβουνο του Πικάσσο», Νέα Πορεία, τόμ. 16, τχ. 179-180 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1970), σ. 30