Είστε εδώ

Κωνσταντίνος Β., «Η έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης», Νέα Πορεία, τόμ. 19, τχ. 226 (Δεκέμβριος 1973), σ. 228-231