Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Χορογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 15, τχ. 177-178 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1969), σ. 169