Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Μαρίας Φαλαγγά-Γεωργίου, Αναπόληση, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 142-143