Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Θανάση Παπαθανασόπουλου, Ένας κήπος μεσ' στο χρόνο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 141-142