Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Δ. Γαλάνη, Σπουδή, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 143-144