Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Η σκάλα», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 109-113