Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Το αμάξι», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. 105-108