Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 152-153 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1967), σ. (έσω οπισθόφυλλο)