Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γιολάντας Πέγκλη, Η θαυμάσια περιπέτεια, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 146-147 (Απρίλιος-Μάιος 1967), σ. 64-65