Είστε εδώ

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Γ. Ξ. Στογιαννίδη, Ενοχή αθωότητας, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 146-147 (Απρίλιος-Μάιος 1967), σ. 63-64