Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Προσμονή», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 143-145 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 29-31