Είστε εδώ

Μπαγλάνης Βάγιος, «Η ουτοπία», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 143-145 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 28