Είστε εδώ

Αναστασίου Γιάννης, «Μόλις είχαν αποφάει», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 143-145 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 21-27