Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ιάσων Ευαγγέλου, Απόψεις για την ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 259