Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Παμβώτιδα (η λίμνη των Ιωαννίνων στην ποίηση)», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 259-260