Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Χρήστου Χ. Τζούλη, Ηρωϊκός κόσμος, δοκίμια», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 258-259