Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μήτσου Λυγίζου, Η έννοια της ποίησης (ανάτυπο από τη Νέα Εποχή), δοκίμιο», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 257-258