Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ε.Ν. Πλατή, Το ερωτικό στοιχείο στο μυστικισμό, δοκίμιο», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 257