Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. 7ο φεστιβάλ κινηματογράφου», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 139-140 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1966), σ. 253-256