Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κων. Π. Δεμερτζή, Μεθοδικές οδηγίες για τις λογοτεχνικές αναλύσεις», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 137-138 (Ιούλιος-Αύγουστος 1966), σ. 218