Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Τηλέμαχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 137-138 (Ιούλιος-Αύγουστος 1966), σ. 217