Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιώργου Ιωάννου, Τα δημοτικά μας τραγούδια (εκλογή, εισαγωγή, σχόλια)», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 137-138 (Ιούλιος-Αύγουστος 1966), σ. 218-219