Είστε εδώ

«Κατασκευαί ηλεκτρικών μηχανών Σπύρος Δαμίγος και Σία», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 172