Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Λευτέρη Ραφτοπούλου, Κάτι απ' την Αμερική, οδοιπορικό», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 171-172