Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Φώντας Κονδύλης, Ο γείτονας Ηρόστρατος, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 171