Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Octave Merlier, Papadiamandis, Nouvelles», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 168-169