Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ηλία Πετρόπουλου, Ελύτης, Μόραλης, Τσαρούχης (αισθηματικές σημειώσεις ενός ερωτευμένου)», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 169-170