Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ζωής Καρέλλη, Σιμωνίς, Βασιλόπαις του Βυζαντίου, θέατρο», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 166-168