Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος [Οι έρωτες μιας ξανθιάς, του Μίλος Φόρμαν, Μια παράξενη γυναίκα]», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 162-166