Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ανέστη Ευαγγέλου, Το ξενοδοχείο και το σπίτι, πεζογραφήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 128-129