Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Νίκου Μπακόλα, Ο κήπος των πριγκήπων, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 127-128