Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Θανάση Μετσιμενίδη, Μια χούφτα σάρκα, μυθιστόρημα σε μορφή σεναρίου», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 129