Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Θανάση Σαμαντά, Το λογοτεχνικό τέταρτο, Σειρά Β΄ (ραδιοφωνικές εκπομπές)», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 134-135 (Απρίλιος-Μάιος 1966), σ. 127